(Centraal) neurologische aandoeningen

Zoals de naam doet vermoeden zijn er problemen met het zenuwstelsel deze bestaan uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Hierdoor kan het lichaam mogelijk minder goed functioneren. Voorbeelden hiervan zijn MS (Multiple Sclerose), CVA (herseninfarct of -bloeding) of polyneuropathie of dystrofie.

Een (centraal) neurologische aandoening kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

  • Het ruggenmerg of de hersenen geven de signalen niet goed door aan de zenuwen
  • De zenuw geeft het signaal om te bewegen niet goed door aan de spier
  • De spier ontvangt het signaal om te bewegen niet goed

 

CVA (Cerebrovasculair accident)

 

Deze aandoening wordt in de volksmond ook wel beroerte genoemd. Een cerebrovasculair accident kan het gevolg zijn van een afsluiting van een bloedvat in de hersenen  (herseninfarct) door bijvoorbeeld een bloedstolsel of van een lek in een slagader in de hersenen (hersenbloeding).

 

Fysiotherapie bij CVA

Na een beroerte volgt meestal een revalidatie traject. Dit kan in een revalidatie centrum of bij de fysiotherapie praktijk, afhankelijk van de ernst van de klachten. De fysiotherapeut geeft deskundige begeleiding om zo goed en snel mogelijk te herstellen. Het grootste herstel vindt plaats in de eerste 3 tot 6 maanden. Fysiotherapie bij een CVA focust zich op kracht, balans, coördinatie, uithoudingsvermogen en evt. lenigheid.

Multiple Sclerose (MS)

Bij Multiple Sclerose is de isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen aangedaan, waardoor signaaloverdracht in deze zenuwen niet goed meer verloopt. Patiënten met MS kunnen daardoor problemen krijgen met mobiliteit, voelen en zien: iets wat een erg grote impact op iemands dagelijks leven heeft.

Fysiotherapie bij MS

Fysiotherapie kan mensen met MS helpen revalideren. Afhankelijk van de ernst van de symptomen die u ervaart zal de fysiotherapeut u begeleiding bieden en helpen omgaan met uw beperkingen en vermoeidheid. Uit onderzoek is gebleken dat oefentherapie hierbij helpt. Oefentherapie helpt ook uw conditie, evenwicht, stijfheid en spasticiteit te verbeteren.

 

Polyneuropathie


Bij patiënten met polyneuropathie worden de zenuwuiteinden in armen en benen op verschillende plekken in het lichaam aangetast. Onder polyneuropathie vallen veel verschillende soorten aandoeningen, die allemaal een andere oorzaak of verloop kunnen hebben. Waar de ene vorm van polyneuropathie erfelijk is, zijn andere vormen dit juist niet. Helaas is de ziekte ongeneeslijk en wordt de oorzaak ervan vaak niet achterhaald. De aandoening wordt niet centraal, vanuit de hersenen weer gegeven maar lokaal. En valt daarom onder neurologisch aandoeningen.

 

Fysiotherapie bij polyneuropathie

Wanneer zenuwuiteinden aangetast zijn, zullen ze niet meer (volledig) herstellen. Hierdoor neemt uw spierfunctie af en worden uw spieren minder sterk. Het gevolg hiervan is dat u moeite krijgt met bewegen en het lastig kunt vinden om uw dagelijkse activiteiten uit te voeren. Het risico op vallen wordt groter doordat u moeilijker uw balans en stabiliteit kunt behouden. Om dit risico te beperken zal de fysiotherapeut u helpen uw lichaam sterker en weerbaarder te maken door kracht- en balansoefeningen te oefenen.

 

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor een behandeling of wilt u graag meer informatie? U kunt contact opnemen met de praktijk via telefoonnummer 073 200 83 13 of mail naar info@fysiovughtnoord.nl.