Tarieven & Vergoedingen

CONTRACTEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS

Fysio Vught Noord heeft een contract met alle zorgverzekeraars in Nederland. Als u verzekerd bent voor fysiotherapie dan declareren we de kosten direct bij uw verzekering. Uw behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed voor zover u daarvoor aanvullend bent verzekerd. Wij raden u aan dit na te kijken in uw verzekeringsvoorwaarden of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar bij eventuele vragen. Kinderen tot 18 jaar hebben vanuit het basispakket recht op 18 fysiotherapie behandelingen per blessure per jaar.

Benieuwd hoeveel behandelingen u in uw aanvullende pakket heeft? Zie hieronder:

Deze vergoeding tool wordt verzorgd door Zorgpremies.nl

TARIEVEN FYSIOTHERAPIE

Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie? Dan dient u de behandelingen zelf te betalen volgens onderstaande tarieven. U ontvangt na de behandeling via email of post de factuur. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze officemanagers via telefoonnummer 073 200 83 13. Een afspraak verplaatsen of annuleren? Geen probleem, maar doet u dit uiterlijk 24 uur van tevoren. Meldt u zich niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de consultkosten bij u in rekening te brengen. Bij niet nagekomen afspraken betalen zorgverzekeraars geen vergoeding uit.

 

TARIEVEN FYSIOTHERAPIE 2024
 
Prestatie Tarief
Screening, intake en onderzoek € 51,-
Zitting fysiotherapie in praktijk € 42,-
   
Zitting fysiotherapie aan huis van patiënt € 61,-
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis van patiënt € 75,-
   
Zitting manuele therapie in praktijk € 50
Zitting manuele therapie aan huis van patiënt € 80,-
 
Fysiotherapeutische rapportage € 75,-
Niet nagekomen afspraak (no-show) € 42,-
Niet tijdige (24 uur van te voren) afmelding € 29,-
   
Behandeling sportmassage 30 minuten particulier €42,-

BETALINGSVOORWAARDE

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en Fysio Vught Noord.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welk niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening gebracht worden.

Behandelingen welk niet voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking komt zal aan u persoonlijk gefactureerd worden, en dient door u binnen onderstaand betalingstermijn voldaan te worden.

Betaling voor de diensten van Fysio Vught Noord dient na factuurdatum binnen 14 dagen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treed verzuim in en staat het Fysio Vught Noord vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

*Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.