Intake

Voor fysiotherapeutische behandeling kunt u zowel met als zonder verwijzing bij onze praktijk terecht. Het behandeltraject start met een screening, intake en onderzoek. Dit proces bestaat uit uw aanmelding, een inventarisatie van uw hulpvraag (anamnese), lichamelijk onderzoek, onderzoek of fysiotherapie geïndiceerd is bij uw klachten en advies over de bevindingen van het screeningsproces.

Als de fysiotherapeut twijfelt of fysiotherapie de beste aanpak is voor uw klachten, of als er mogelijk een andere, ernstige oorzaak aan uw klachten ten grondslag ligt, zult u altijd doorverwezen worden naar uw huisarts of andere specialist.

Anamnese

Een onderdeel van het screeningsproces is de anamnese. Tijdens de anamnese stelt de fysiotherapeut u vragen over uw klachten en probeert op die manier uw hulpvraag in kaart te brengen. De gestelde vragen hebben betrekking op uw dagelijkse activiteiten, klachten zoals pijn, stijfheid en vermoeidheid, uw spierkracht en mobiliteit, maar ook uw persoonlijke en externe factoren. Daarnaast let de fysiotherapeut op zogenaamde ‘rode vlaggen’. Dit zijn signalen die aangeven dat er een andere, meer ernstige oorzaak ten grondslag kan liggen aan uw klachten. In het geval van zo’n signaal zal de fysiotherapeut u altijd doorverwijzen naar uw huisarts of specialist.

 

Lichaamelijk onderzoek

Na de anamnese volgt het lichamelijk onderzoek. De fysiotherapeut onderzoekt hierbij uw spier- en gewrichtsfuncties met behulp van verschillende meetinstrumenten (tests). Er wordt gekeken naar uw houding en naar de bewegingsruimte van uw lichaam. Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken en beoordelen, kan het zijn dat de therapeut u vraagt een kledingstuk uit te trekken. Bijvoorbeeld om de stand van de heupen te bekijken bij een rug- of heupklacht. Uiteraard mag u hierbij altijd uw ondergoed aan houden. Na het lichamelijk onderzoek zal de therapeut zijn of haar bevindingen met u bespreken en een behandelplan voorstellen om uw klachten aan te pakken.