BEWEEGPROGRAMMA
OBESITAS

Fysiotherapeut Iris van Bussel en diëtist Floor Klaassen zijn samen een beweegprogramma gestart voor mensen met overgewicht.

Obesitas (overgewicht) is een chronische ziekte waarbij overtollig lichaamsvet wordt opgeslagen in het lichaam, dit brengt meerdere gezondheidsrisico’s met zich mee. Om dit onder controle te houden dient er levenslang aandacht aan besteed te worden. Wij als fysiotherapeut en diëtist focussen ons op voeding, beweging, preventie van gezondheidsrisico’s en houden rekening met eventuele andere aandoeningen. Het doel is om een leefstijl te ontwikkelen die u na twee maanden zelfstandig vol kan houden.

vergoeding fysiotherapie

Een fysiotherapeutische behandeling gericht op beweegprogramma voor obesitas of diabetes wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Bij uw zorgverzekering kunt u navragen op hoeveel behandelingen u recht heeft. Indien u na een aantal individuele sessies overgaat om te trainen in groepsverband, kunt u gebruik maken van een strippenkaart.

Screening, intake en onderzoek

Tijdens de screening en intake worden uw persoonlijke doelstellingen en wensen besproken. Vervolgens worden de klachten onderzocht waarbij onder andere de gezondheidsrisico’s in kaart worden gebracht. Hierna stemt u met de fysiotherapeut uw individuele behandeldoelen en plan af dat aan uw wensen voldoet.

Fysiotherapeutische training

De focus ligt op gewichtsverlies en het verbeteren van de algehele fitheid van het menselijke lichaam, waardoor gezondheidsrisico’s automatisch verminderen. Indien er andere klachten zijn die invloed hebben op de behandeling zullen deze ook behandeld worden.

De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in coaching en motivatie en zal een beweegprogramma op uw wensen en behoeften afstemmen. Het uiteindelijke doel is om deze motivatie en leefstijl zelf toe te passen in het dagelijks leven. In het programma wordt gestreefd naar een afname van 5-10% van het lichaamsgewicht in één jaar.

Vergoeding diëtist

Begeleiding door de diëtist wordt voor 3 uur uit de basisverzekering vergoed. Dit zijn ongeveer 4 tot 5 consulten per jaar. Vanuit de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Als u aanvullend bent verzekerd heeft u mogelijk recht op meer uren dieetadvisering.

Behandeling diëtist

Het intake gesprek vormt de basis van de behandeling. Hierin zal de diëtist uw doelen, verwachtingen, leefsituatie en voedingspatroon navragen. Hiervoor neemt de diëtist de tijd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, zodat de adviezen aansluiten op uw persoonlijke behoefte en levensstijl. Samen met de diëtist worden de behandeldoelen opgesteld. Tot slot krijgt u een voorbeelddagmenu met variatielijst.

De diëtistische behandeling legt de focus op gewichtsverlies en het bevorderen van een gezonde gedragsverandering op een positieve manier. Wanneer u diabetes heeft zal er tevens aandacht besteed worden aan het verlagen van uw glucosewaarden.

Tijdens vervolgconsulten zal de voortgang worden geëvalueerd. U wordt dan gewogen en eventueel wordt uw middelomtrek gemeten. We zullen bespreken wat er goed ging en wat minder goed. Bij moeilijkheden zullen we samen zoeken naar een oplossing en geven wij u tips.

Afsluiting traject

Om het programma en uw doelstellingen te evalueren is er aan het einde van het traject een afsluiting ingepland. Tijdens dit gesprek is er ruimte voor evaluatie van uw klachten, prognose en eventueel begeleiding naar bijvoorbeeld sport, werk of hobby hervatting.

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze aanpak? Neem dan contact met ons via telefoonnummer: 073 200 83 13 of mail naar info@fysiovughtnoord.nl