Claudicatio Intermittens

Eind 2017 heb ik (Iris van Bussel) de cursus claudicatio intermittens afgerond en ben ik aangesloten bij Claudicatio Net. Hieronder zal ik toelichten wat claudicatio intermittens inhoudt, en wat fysiotherapie voor deze klachten kan betekenen.

Claudicatio intermittens

(etalage benen)

Claudicatio is een hart en vaatziekte, die wordt vastgesteld door een arts (vaatchirurg). Hierbij treedt er tijdens het lopen pijn of kramp op in de kuit, bil, of bovenbeenspieren. Deze pijn ontstaat door zuurstof tekort in de spieren. Waardoor mensen vaak na een aantal meters stoppen met lopen, indien er genoeg zuurstof wordt aangevoerd tijdens de rust verdwijnt de pijn en kan er weer tijdelijk verder gelopen worden.

Dit zuurstof tekort ontstaat vanuit slagaderverkalking ook wel atherosclerose genoemd.

Slagaderverkalking is een langzaam voortdurend proces waarbij vetophopingen blijven vast zitten en ophopen in de slagaders. Hierdoor worden de slagaders vernauwd en ontstaat er zuurstof tekort. De wand van de slagader wordt verzwakt en heeft een risico tot scheuren. Dit kan klonters geven wat een volledig afsluiting van de slagader tot gevolg kan hebben.

Bij etalage benen vind dit proces plaats in de benen. Afhankelijk van de plaats van de vernauwing vindt de pijn plaats in de kuit, bil of bovenbeen. Omdat het een vorm van hart en vaatziekten is, is dit proces vaak niet alleen in de benen aanwezig maar ook in de rest van het lichaam. Waardoor er op langere termijn een grotere kans is op andere hart en vaatziekten, zoals een beroerte, pijn op de borst of een hartinfarct.

De twee grootse risico factoren voor claudicatio zijn roken en diabetes. Andere factoren die de kans op claudicatio vergroten en ook de kans op hart en vaatziekten zijn:

– Hoog cholesterol

– Hoge bloeddruk

– Te weinig beweging

– Ongezonde voeding

Fysiotherapie bij etalage benen

Fysiotherapie zal voor het grootste deel bestaan uit:

– Looptherapie

– Verbeteren van het looppatroon

– Krachtraining

– Aandacht voor andere aandoeningen

– Huiswerkoefeningen en zelfmanagement

– Leefstijl aanpassingen

– Het weg nemen van angst

– Individuele doelen

Uit onderzoek blijkt dan looptherapie bij 70% effectief is in 3-6 maanden en de loopafstand vergroot kan worden met 50-200%. Waardoor dit precies komt is onduidelijk, mogelijke oorzaken kunnen zijn dat er nieuwe slagaders vormen door training of spieren kunnen efficiënter omgaan met de verkregen zuurstof.

Andere opties van behandeling is een operatie. Dit een kortetermijnoplossing met enkele risico’s, daarnaast zal er voor het langere termijn een leefstijl aanpassing moeten plaats vinden om het vernauwen op langere termijn te voorkomen. Er wordt aanbevolen om te starten met fysiotherapie indien dit geen effect heeft kan er een operatie worden uitgevoerd.

Vergoeding

Per persoon wordt er één keer 37 behandeling vergoed vanuit de basisverzekering, in eerste instantie wordt eerst het eigen risico opgemaakt voor dat deze behandelingen worden toegepast. Bij verschillende verzekeringen is het al mogelijk een tweede keer 37 behandelingen vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering, indien de vaatchirurg die adviseert.

Behandeltraject

Het behandeltraject zal er als volgt ongeveer uitzien, afhankelijk van het individu.

– Start fase van 4 weken waarbij 3 keer per week fysiotherapie.

– Zelf- trainingsfase: 8 weken waarbij 1-2 keer per week fysiotherapie

– Onderhoudsfase: langere termijn (40 weken) waarbij 1-2 keer per maand fysiotherapie.

– Een therapiesessie zal bestaan uit 30-60 minuten per keer.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken of wilt u graag meer informatie? U kunt contact opnemen met de praktijk via telefoonnummer 073 200 83 13 of mail naar info@fysiovughtnoord.nl.