Psychosomatische Fysiotherapie

Pscyhosomatiek is het veld waarin het mentale, ofwel de psyche, een rol speelt bij het ontstaan of onderhouden van lichamelijke klachten. ‘De psychosomatische fysiotherapeut specialiseert zich in de behandeling van klachten die met spanning, stress of onbegrepen lichamelijke klachten te maken hebben.

Psychosomatische klachten

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet
helemaal duidelijk. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of
onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn, maar ook in spier- en gewrichtspijn,
benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst.

Voorbeelden van klachten kunnen zijn:
– Langer aanhoudende hoofd-, nek of rugpijn (chronische pijn of ALK)
– Algehele spanningsklachten
– Overspanning en burn-out
– Angst, paniek en/of hyperventileren
– Stemmings- en neurologische klachten.

Daarnaast is de psychosomatische fysiotherapeut opgeleid om specifiek onderzoek te kunnen
verrichten en iemand in de juiste discipline te kunnen begeleiden. Zo kan er duidelijk
onderscheid gemaakt worden in wat binnen het domein van de psychosomatisch
fysiotherapeut valt en wanneer een verwijzing naar een psycholoog of een samenwerking
geïndiceerd is.

 

Behandelvormen

Voorbeelden van behandelvormen kunnen zijn:

Educatie: pijn-educatie, psycho-educatie, educatie betreft stress/spanning/sympatisch en parasympatisch zenuwstelsel.

Ontspanning: ontspanningsoefeningen, mindfulness, ademhalingsoefeningen, communicatieve massage, en lichaamsgerichte oefeningen (oefenen met en leren voelen.)

Lichaamsgerichte therapie: lichaamsbewustwordingstraining middels; massage, mindful bewegen/yoga of het oefenen van bewustwording middels oefeningen uit de haptonomie of psychomotorische therapie (PMT).

Cognitieve oefeningen: uit bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptance and commitment therapy (ACT) of de mindfulness based stress reduction (MBSR)

Bewegen en leefstijl: indien van toepassing (graded activity en graded exposure).

Thema’s: bij iedereen spelen thema’s. Voorbeelden kunnen zijn; ‘geen nee kunnen zeggen’, ‘people pleasen’, ‘moeilijk kunnen begrenzen’ of ‘perfectionisme’. Wanneer deze een rol spelen in het onderhouden van klachten worden ze mogelijk meegenomen in een behandeltraject middels bewustwording.